17.09.2015 Oslofjorden før, i dag og i morgen

Oslofjorden er kanskje ikke kjent som Norges vakreste og mest spektakulære fjord, men den er definitivt fjorden som flest mennesker i landet har nytte og glede av til daglig.  Nærområdet omfatter det største tettbefolkede området i landet, og fjorden er den mest trafikkerte med alle sine ferjer og lastebåter. Aktiviteten er stor, og daglig benytter godt over 25 000 passasjerer seg av ferjene. I Indre Oslofjord er Norges største containerhavn plassert, hvor forbruksvarer til hele landet håndteres. Her ankommer også ca 40 % av landets oljeforbruk i våtbulk. I dag bor om lag 2.2 millioner i fylkene som grenser til fjorden, og for mange av disse er Oslofjorden viktig for rekreasjon og ikke minst et høyt verdsatt boområde.

Dette seminaret som arrangeres sammen med Fagrådene for Indre og Ytre Oslofjord, får vi innblikk i overvåkingen som gjøres i Oslofjorden, informasjon om det nye kostholdsrådet, tilstanden til fisk- og rekepopulasjonen i fjorden, nye arter som er på vei inn, aktiviteter i fjorden og hvilke utfordringer Oslofjorden vil møte framover.