11.10.2017 Blågrønn infrastruktur – mer enn overvann?

1. Disponering av overvann i fremtidens byer
v/Kim Paus (Asplan Viak)
2. Arealplan – det blågrønne grepet
v/Pedro Ardila (Bærum kommune)
3. Bærekraftige uterom.
v/Arvid Ekle (Anlegg & utemiljø as)
4. Anlegging av grønne tak i praksis
v/Jonatan Malmberg (SRGI)
5. Kommunene tar grep på overvannet
v/Yvona Holbein (Lørenskog)

Terrengets evne til å infiltrere overvann
6. Infiltrasjonstester MPD og DR
v/Elisabeth B. Solheim (Sweco)
7. Frakopling av taknedløp på leirjord
v/Mareike Becker (Norconsult)

Folkehelse
8. Blågrønne områder for trivsel
v/Helena Nordh (NMBU)
9. Grønn infrastruktur gir folkehelse
v/David Brasfield (SGIA)

10. Ledelse, tverrfaglig samarbeid og innovasjon – forandring er forutsetning for forbedring
v/Christen Ræstad (eget firma)
11. Hvordan la grønn infrastruktur håndtere store nedbørsmengder
v/Bent C. Braskerud (Oslo)