16.11.2016 Overvannsskader

01 Risikoakseptkriterier for overvannshåndtering og metoder for beregning av overvannsflom
v/Bjørnar Nordeidet, Rambøll

02 Metoder og erfaringer med kost-nytte analyser for overvannshåndtering.
v/Geir Torgersen, Høgskolen i Øsfold/NMBU

03 Flom og overvann – felles vann, utfordringer og løsninger?
v/Turid Bakken Pedersen, NVE

04 Hvordan kan Blågrønn faktor redusere fare for overvannsskader?
v/Pedro Ardila, Bærum kommune

05 Vurdering av fare for overvannsskader
v/Webjørn Finsland, Oslo kommune

06 Bruk av historiske data og nedskalerte klimamodeller i planlegging og drift av urbane vannsystemer for fremtiden – metoder og eksempler fra EU-H2020 Prosjektet Bingo
v/Erle Kristvik, NTNU

07 Innledning om forurenset overvann
v/Hilde B. Keilen, Miljødirektoratet

08 Spredning fra forurenset jord til resipient i vann, er risikoveilederen helt sann? Betydningen av menneskeskapt infrastruktur i bakken.
v/Gunvor Baardvik, NGI

09 Stormwater pollution sources and the effect on the recipient – current practice and potential improvements
v/Espen Eek, NGI

10 Transport og rensing av forurensning i urbant overvann
v/Kim H. Paus, Asplan Viak

11 Avrenning fra smelteverkstomter. Eksempler fra Porsgrunn og Kvinesdal
v/Elke Kummer og Leif Hunsbedt, Eramet