16.04.2016 Akvatiske Økosystemtjenester

Økosystemtjenester beskriver alle de goder og tjenester vi får fra naturen. Kunnskap om naturgrunnlaget og sammenhengene i økosystemene er grunnleggende for en god forvaltning, og for å kunne verdsette økosystemtjenester og endringer i økosystemtjenester. Har vi denne kunnskapen? Hva slags økosystemtjenester skjuler seg i våre dypere bunnområder?

Møteleder: Mats Walday, Niva
Sted: Forskningsparken i Oslo, Gaustadalleen 21

1. Blå verdier i Nordens kystområder
v/Hege Gundersen & Wenting Chen, NIVA

2. Verdsetting av havets goder – hvorfor, og hvordan?
v/Kristin Magnussen, Vista Analyse AS

3. Hvordan kan naturindeks og økosystemregnskap bidra til en bedre vannforvaltning?
v/Iulie Aslaksen og Per Arild Garnåsjordet, SSB

4. Marine arter som kommer og som går
v/Jan Atle Knutsen, HI

5. Økosystemtjenester på dypt vann
v/Claire Armstrong, UiT og Eva Ramirez Llodra, NIVA

6. Paneldiskusjon med foredragsholderne
v/ debattleder, Erik Gomez-Baggethun , NINA