15.10.2018 Urban avrenning ,Kan sandfangene spille en viktig rolle i rensing av overvann?

1. Innledning – generelt om sandfang og utslipp fra sandfang
v / Oddvar Lindholm, NMBU

2. Registrering og hyppigere tømming av sandfang for å redusere utslipp
Resultater fra kommunenes oppfølging av pålegget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om registering og hyppigere tømming av sandfang for å redusere utslipp. Og hvordan skal sandfangmassene håndteres?
v/ Simon Haraldsen Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Oslo og Akershus

3. Et eksempel fra en kommune på oppfølging av sandfang og behov for endring av drift.
v/ Roger Solli, Skedsmo kommune

4. Sandfangløsninger og utviklingsmuligheter
-Hvordan kan dagens sandfang bygges om for å forbedre renseeffekt m.m.
v/ Geir Sogge Johnsen, BASAL

5. Opprydding av forurensede sediment i Indre havn
– med fokus på forurenset overvann som utfordring.
v/ Ingvild Fladvad Størdal, NGI.

6. Fungerer dagens sandfang som en effektiv barriere for partikler fra dekkslitasje?
 v/ Christian Vogelsang, NIVA

7. Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter ser vi for oss?
Opplegg til en kort debatt om veien videre.
v/ Christen Ræstad, eget firma