15.04.2015 Vannmiljø og overvåking

Lange tidsserier – hvorfor er disse viktige?

 1. 40 år med overvåking av nedbørkjemi i Norge for studier av bl.a forsuring og overgjødsling – Erfaringer, utfordringer og muligheter i å bevare og utnytte observasjoner fra lange tidsserier.
  v/Wenche Aas (NILU)
 2. Miljøprøvebanken – tidskapsler for fremtiden.
  v/Eivind Farmen (Miljødirektoratet)
 3. Hvorfor er lange hydrologiske måleserier viktige og hva bruker vi dem til.
  v/Thea Caroline Wang (NVE)
 4. 25 years of river and direct discharges monitoring in Europe and Norway – lessons learnt.
  v/Csilla Farkas (Bioforsk)
 5. Flammehemmere i Mjøsa – tidsserier og reguleringer.
  v/Eirik Fjeld (NIVA)
 6. Hva viser lange tidsserier fra referansevannet Øvre Heimdalsvatn? Naturlig variasjon versus menneskeskapte miljøendringer.
  v/John Brittain (UiO, LFI)
 7. «TARGET» – Målrettet og moderne overvåkning av edelkrepsen og dens biologiske trusler?
  v/Trude Vrålstad (Vet. Ins.)