15.01.2018 Oppfølging og tiltak mot spredning av mikroplast

Bakgrunnen: hvor kommer mikroplasten fra?

1. Hva tror vi er de største kildene til mikroplast i havet?

v/ Peter Sundt, Mepex

2. Forekomst av mikroplast i Norge og mulige kilder – hva har vi funnet til nå?

v/ Bert van Bavel, NIVA

Hvordan hindre spredning?

3. Hvordan jobber Miljødirektoratet for å finne gode tiltak?

v/ Lise Langård, Miljødirektoratet

4. Hva kan hver av oss gjøre for å hindre plastforsøplingen?

v/ Malin Jacob, Hold Norge Rent

Hvilke tiltak fungerer?

5. Gummigranulat og tiltak for å hindre spredning fra kunstgressbaner

Claire Coutris, NIBIO

6. Sedimenteringsprosesser av mikroplast / biofilmbærere av mikroplast og relevans for tiltak

v/ Hans Peter Arp, NGI

7. Fishing for Litter

v/Tora Drægni, SALT