14.11.2016 Blågrønn faktor

1. Viktigheten av å ha verktøy som kan ivareta og utvikle det blågrønne i by- og tettstedsutvikling sammen med klimaendringene
v/Ingunn Lindeman, Miljødirektoratet

2. Presentasjon av verktøyet blågrønn faktor og våre erfaringer så langt
v/Pedro Ardila, Bærum kommune

3. Blågrønn faktor-referanser, historikk og litt om framtiden
v/Erland P. Volden, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

4. Bruk av blågrønn faktor i kommunale plansaker og hvordan sikre effektiv bruk på de ulike plannivåene?
v/Cecilie Gardan Sørum og Kristin Nordli  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

5. Tilrettelegging som praktisk verktøy. Blågrønn faktor og APP-løsning
v/David Barton, NINA

6. Blågrønn faktor og overvannshåndtering
v/Kim Paus, Asplan Viak

7. Refleksjoner og et kritisk blikk til blågrønn faktor
v/Valborg Leivestad, Multiconsult