14.09.2015 Grønn teknologi for urban overvannsbehandling

 1. Dimensjonering av blågrønne løsninger for håndtering av overvann.
  v/Kim Aleksander Haukeland Paus, Asplan Viak 
 1. 3-trinnstrategien; tre steg mot en blågrønn by
  v/Bent Braskerud, Oslo VAV 
 1. Grønne tak i stor skala – utfordringer og eksempler
  v/Bengt M. Tovslid, Bergknapp AS 
 1. Grønne tak i vest – erfaringer fra testanlegg i Rogaland
  v/Hans Martin Hanslin, NIBIO Klima og miljø og Arne Sæbø
 1. Veien videre. Eksempler på pågående og planlagt FoU med multifunksjonelle grøntmiljø som tiltak for å begrense forurensninger og flommer
  v/Trond Mæhlum, NIBIO Klima og miljø – Ås med flere