13.11.2019 Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen

Nye prosesser og ny teknologi for å gjenbruke organiske kilder er under utvikling. Bli kjent med status og hør om ulike veier videre for økt bruk av sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

13. nov. kl. 08:45–16:15 Ingeniørenes Hus, OSLO

Program