13.04.2015 Interkommunalt samarbeid om avløp i spredt bebyggelse

1. Veileder for VA i fritidsbebyggelse. Norsk Vann arbeider med en veileder. Hva er viktig for en kommune å følge opp i ulike faser?
v/Steinar Skoglund, Rambøll og Gjertrud Eid, Norsk Vann
2. Erfaringer fra interkommunalt samarbeid i Jærregionen.
v/Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune
3. Hvordan samarbeide med entreprenører og konsulenter i ulike faser? Grunnundersøkelser.
v/Dag Erik Håvind, Melhus kommune
4. Hvordan kommer man fram til en hensiktsmessig samarbeidsform? Erfaringer fra Lunner kommune.
v/Kari-Anne Steffensen Gorset
5. Det er avdekket et stort behov for opplæring og kursing. Hva er på gang?
v/Guro Hensel, Bioforsk