13.03.2019 Hvordan står det til med kystvannet vårt?

Hva er det egentlig som skjuler seg under den blå havoverflaten? Jorda består av ca. 70 % hav, men vi vet mye mer om livet over vann enn livet under vann.

Helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning er en av grunnpilarene i naturforvaltningen. Kunnskap om tilstanden i hav-, kyst- og ferskvann er svært viktig for arbeidet med å bevare og oppnå godt vannmiljø. Stortinget har derfor økt bevilgningene til vannovervåkning de siste årene, så vi har mer kunnskap om tilstanden i kystvannet vårt nå enn hva vi hadde tidligere. Dette er særlig fordi mange nye områder langs kysten er inkludert i overvåkingen de siste årene.

Program for fagtreffet:

Likheter og ulikheter fra Lindesnes til Svalbard

 • Innledning
  Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
 • Hvordan står det til med økologien langs kysten vår idag?
  Camilla With Fagerli, NIVA
 • Enn på Svalbard? Hvordan står det til der?
  Guttorm Christensen, Akvaplan-NIVA
 • Er det mest miljøgifter i sør eller nord?
  Norman Green, NIVA
 • På jakt etter nye skumle stoff – hva fant vi?
  Håkon Dahl, COWI

Er kysten i endring?

 • Kystovervåking: utvikling over tid, fra oppstart til i dag.
  Pål Inge Synsfjell, Miljødirektoratet
 • Havforsuring, er det relevant for kystvannet vårt?
  Kai Sørensen, NIVA
 • Brattegard-rapporten, ny oppdatering i 2017.
  Torleiv Brattegard, UiB
 • Klimaoverblikk – Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen.
  Helene Frigstad, NIVA

Tiltaksorientert overvåking

 • Industriovervåking – Strategi om hvordan vi setter opp overvåkingsprogrammer.
  Karen Marie Haug, Miljødirektoratet
 • Overvåkning etter havneopprydninger, hvordan legges det opp? Eksempel fra Harstad havn.
  Anne Birte Tennøy, FMTR
 • Hvor er det mest mikroplast i blåskjell?
  Inger Lise Nerland Bråte, NIVA
 • Hva gjør vi med vår nye utfordring; plast i havet?
  Lise Langård, Miljødirektoratet
 • Oppsummering

Du kan laste ned presentasjonene til høyre.