13.02.2017 Fungerer egentlig infiltrasjonsanlegg?

 1. Opprydding i spredt bebyggelse. Erfaringer i kommunene
  v/Marcel van der Velpen, Ringebu kommune
 2. Har infiltrasjonsanlegg i gode masser lang levetid?
  v/Trond Mæhlum, NIBIO
 3. Revidert VA–miljøblad nr. 59 Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann. Da er problemet løst? Hvor ligger utfordringene?
  v/Lars Westlie, Hydrogeologi og Avløpsrådgivning
 4. Hvor godt fungerer dagens anlegg og hvordan etableres infiltrasjonsanlegg i dag?
  v/Knut Robert Robertsen, Asplan Viak
 5. Svenske erfaringer
  v/Elin Elmerfors, RISE Uppsala