12.05.2017 Jordbruksavrenning i et endret klima

1. Hvilke klimaendringer forventer vi i jordbruksområdene og hvilken effekt vil de ha på avrenningen
v/Lillian Øygarden, NIBIO

2. Dyrkingsmuligheter og problemer i norsk korndyrking
v/Wendy Waalen, NIBIO

3. Jordarbeiding og jordpakking i et fremtidig klima
v/Trond Børresen, NMBU

4. Hva gjør forvaltningen for å tilpasse seg klimaendringer?
v/Jon Randby, Fylkesmannen i Vestfold

5. Hva sier fortiden om fremtiden?
v/Johannes Deelstra, NIBIO

6. Tiltak mot flom på jordbruksarealer
v/Jannes Stolte, NIBIO

Se streaming av arrangementet