12.05.2015 Utbygde vassdrag – kulturhistorie i fortid og nåtid

Velkommen
v/riksantikvar Jørn Holme
1. Kulturhistorie i vassdrag – et tilbakeblikk
v/professor emeritus Svein Indrelid
2. Storviltjakt i fortiden
v/førsteamanuensis Jostein Bergstøl, Kulturhistorisk museum
3. Innlandsfisket i Tesse
v/forsker Axel Mjærum, Kulturhistorisk museum
4. Kulturminner under vann
v/arkeolog Charlotte Melsom og Elling Utvik Wammer, Norsk Maritimt Museum
5. Aursjømagasinet – Kulturminner i vaskemaskinen. Noe blir borte, noe skifter form og noe kommer frem
v/fylkesarkeolog Espen Finstad, Oppland fylkeskommune
6. Kulturminneplanen til NVE
v/seniorrådgiver Unn Yilmaz, NVE
7. Utfordringer når man skal ta vare på kulturminner langs vassdrag
v/kulturvernleder Elisabeth Seip, Hedmark fylkeskommune
8. Tekniske kulturminner og vannkrafthistorien – Statkrafts forvaltning av sine nasjonale kraftanlegg
v/sivilingeniør Martin Eek Burud, PGCC
9. Ny dam Stolsvatn (Hol) og Hammeren kraftverk der rørgaten ble skiftet ut etter 114 års drift
Hensynet til kulturminneverdiene – prosess og erfaringer
v/fagsjef Halvor Kr. Halvorsen
10. Kulturminner og regulerte vassdrag
– refleksjoner og erfaringer etter mer enn 30 års arbeid som forvalter og regulant
v/Are Mobæk