12.03.2018 Akkreditert prøvetaking ved renseanlegg

Ei arbeidsgruppe ledet av Miljødirektoratet har vurdert om dagens akkrediteringsordning for prøvetaking på renseanlegg kan erstattes med at fylkesmannen inkluderer disse oppgavene i sitt tilsyn.

Beskrivelse

Standarden for akkreditert prøvetaking, ISO 17025, er under revisjon og ventes ferdig før fagtreffet avholdes. Da dette vil medføre store aktiviteter hos de berørte er det naturlig å ta stilling til om en slik overgang skal finne sted eller ikke, samt hva det vil innebære. På fagtreffet vil den alternative ordningen bli presentert, inkludert status i direktoratet. Representanter fra fylkesmennene vil vurdere i hvilken grad de er kompetente og beredte til en slik overgang og akkrediterte organisasjoner og kommuner vil kommentere skissen til ny ordning.

Møteleder: Terje Farestveit

Program

  1. Hva har arbeidsgruppen skissert og hvordan vil Miljødirektoratet eventuelt følge opp? v/ Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet
  2. Hvordan vil en ordning som skissert fungere og har fylkesmannen ressurser til å følge opp? v/ Tore Pedersen, Fylkesmannen i Oppland.
  3. Hvor mye bedre data får vi ved å etablere gode prosedyrer for prøvetaking? v/ Terje Farestveit, Enebakk kommune
  4. Hvordan har Norsk Vann reagert på signaler om alternativer til dagens ordning? v/ Arne Haarr, Norsk Vann
  5. Akkreditering på godt og vondt. Hva har vi oppnådd ved innføring og hvordan sikre at god nok kvalitet opprettholdes? v/ Representanter fra driftsassistanser