12.02.2018 Overvann i kommunal arealplanlegging

Hvordan beregne overvannsgebyr?

1. Hvilke rammevilkår vil gjelde for beregning av overvannsgebyr?
v/ Ingunn Lindeman, Miljødirektoratet

 

2. Metodikk for å beregne avrenning fra eiendommer.
v/ Kim Haukeland Paus, Asplan Viak AS

 

3. Håndtering av overvann i kommunens plansystemer. Eksempel fra Fredrikstad.
v/ Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune

 

4. Håndtering av overvann i kommunens plansystemer. Eksempel fra Oslo.
a. v/ Anne Siri Haddeland, Vann og avløpsetaten, Oslo kommune
b. v/ Målfrid Nyrnes, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

5. Utarbeidelse av interkommunal norm for håndtering av overvann.
v/ Anja Wingstedt og Svein Ole Åstebøl Cowi AS