11.05.2015 Hvor mange blir syke av drikkevannet?

 1. Hvorfor er det viktig for vannverkene å vite hvor mange som blir syke av drikkevannet?
  v/Kjetil Furuberg, Norsk Vann
 2. Hva vet vi om drikkevannet som smittekilde i Norge?
  v/Karin Nygård/Bernardo Rafael Guzmàn-Herrador, Nasjonalt folkehelseinstitutt
  a. Hva viser utbruddsstatistikken?
  b. En presentasjon av de undersøkelsene som er utført i vårt land for å avdekke drikkevannbåren sykdom
 3. Nasjonale mål for vann og helse. Hva gjør regjeringen for å hindre at vi blir syke av drikkevannet?
  v/Kjetil Tveitan, HOD
 4. Hvordan tette eksisterende kunnskapshull?
  a. Er Intervensjonsstudier fortsatt «gullstandarden»?
  En presentasjon av resultater fra studier utført i USA, Canada og Australia, samt planer for en liknende norsk studie
  v/Karin Nygård, Nasjonalt folkehelseinstitutt
  b. Slik har vi gjort det i Sverige!
  En presentasjon av svenske prosjekter for å avdekke helseeffekter av hendelser i produksjon og distribusjon av drikkevann
  v/Magnus Simonsson og Jonas Toljander, SLV, Sverige
  c. Impacts of climate change on the Association between Extreme weather events and waterborne illness.
  Presentasjon av et nytt forskningsrådsfinansiert prosjekt
  v/Bernardo Rafael Guzmàn-Herrador, Nasjonalt folkehelseinstitutt
  d. Spørsmål/diskusjon