11.04.2018 Utviklingsarbeid i vannbransjen – Vannprisseminaret 2018

1. Finansieringsbehov i vannbransjen 2016-2040
May Rostad, Kinei AS (utarbeidet rapport for norsk Vann (223/2017))

2. Utdeling av Vannprisen 2018
Lars Hem, styreleder Norsk vannforening

3. Utviklingsarbeid i vannbransjen fra 1970-tallet til nå – fra NTNF-programmer via spleiselag til «Norsk Vann Prosjekt»
v/ vannprisvinner Svein Erik Moen

4. Lukt og smak i drikkevannet. Ny kunnskap og analysemetoder (LOSINOR)
Bjørnar Eikebrokk, SINTEF

5. Teknologinettverket. Status, planer og strategi fremover.
Ingun Tryland, Norsk Vann

Eksempler på utviklingsprosjekter i kommuner/selskap

6. Vedtatte prosjekter i «Norsk Vann Prosjekt» 2018
Kjetil Furuberg, Norsk Vann

7. Digitalisering av distribusjonssystemet for drikkevann i Oslo
Chetan Hathi, VAV, Oslo kommune

8. Bærekraftig avløpsrensing – resultater fra FREVAR/MOVAR-prosjektet
Eksempel på bruk av Norsk Vann rapport 205/2014, Bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene
Tor Gunnar Jantsch, FREVAR KF

9. Bærekraft i vannbransjen – Hva gjør NRV og NRA?
Gunnar Bjørnson, Nedre Romerike Vannverk IKS