11.03.2019 Fagtreff: Fett nok – Erfaringer med kontroll av fett i avløp

Tilførsler av fett har i mange år vært et problem for avløpsnettet, for arbeidsmiljøet, i tillegg til at det er en ressurs på avveie. Flere løsninger har vært presentert; kjemikalier som oppløser fettet, bruk av fettavskillere og kildesortering.

Det er flere spørsmål knyttet til de ulike løsningene; hva kreves av kjemikaliebruk og hvilke effekter har dette på renseanlegg eller ledningsnettet nedstrøms, hva skal til for å kunne drifte fettavskillere på en god måte, og hvordan dokumentere effekt? Videre hørte vi om ulike systemer for innsamling av fett via avfallsordninger, men hvor effektivt kan det være? I dette fagtreffet ble omfanget av problemet beskrevet, og ulike løsninger med tilhørende utfordringer knyttet til drift og kontroll.

Program for fagtreffet:

 • Fettavskillere, hvordan de skal fungere.
  Hvilken kvalitet kan vi forvente fra ulike kilder og hva er viktige forutsetninger?
  Jon-Petter Martinsen, Odin Maskin AS
 • Hvilke erfaringer har Bergen kommune?
  Hvordan kontrolleres utslipp og effekt av tiltak?
  Yvonne Hetlevik, Bergen kommune
 • Rørinspeksjon og fett.
  Hva ser vi?
  Torkild Johnsrud, Rørinspeksjon Norge
 • Fett: Avfall eller ressurs.
  Hva kan vi gjøre for å redusere problemene?
  Gjermund Vogt, Eurofins
 • Hva kan avfallsselskapene bidra med?
  Informasjon, egne mottak?
  Marianne Johnsen, Roaf

For å se opptak fra fagseminaret, klikk her.

Du kan laste ned presentasjonene til høyre.