10.10.2016 Innovasjon i avløpssektoren

1. Hvilke krav som kan utløse innovasjon må forventes?
v/Terje Farestveit, Miljødirektoratet

2. Rensing av urbant overvann. Muligheter og forventet utvikling
v/Svein Ole Åstebøl, Cowi

3.  Hvordan bruke innovasjon til å utvikle dagens anlegg mot fremtidens behov
v/Eirik Rismyhr, NRA

4. Utvikling av filterteknologi for høygradig rensing?
v/Jan Henrik Knudsen, Krûger Kaldnes

5. Rensing ved kilden. Eksempel fra sykehusavløp i København
v/Jakob Søholm, Grundfos DK

6. Hvordan dokumentere rensegrad for primærrenseanlegg når analyser av BOF og SS har stor usikkerhet
v/Ivar Solvi, Salsnes filter AS

7. Bedre plantetilgjengelig fosfor ved redusert kjemikalieforbruk
v/Lelum Manamperuma, NMBU