10.01.2017 Håndtering av boreslam og vann fra mindre anleggsvirksomhet

01 Miljøpåvirkning av utslipp til vann fra mindre anleggsvirksomhet
v/Morten Jartun, NIVA

02 Brønnboring med konsekvenser for ytre miljø og infrastruktur. Praktisk gjennomføring og utfordringer sett fra et borefirma side.
v/Rikard Lie, Østfold Brønnboring AS

03 Håndtering av boreslam fra områder med forurenset grunn og alunskifer.
v/Erlend Sørmo, NGI

04 Våre erfaringer etter kontroll av mindre anleggsvirksomhet og vår myndighetsutøvelse på området.
v/Marte Strand Kvalø, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

05 Påslipp av anleggsvann til offentlig nett. Eksempler på forurensningssaker.
v/Lone Nilsen og Tom Johan Fillan, Vann- og avløpsetaten, Oslo

06 Boring av dype brønner, grunnvann- og energi. Om bransje, marked og de viktigste offentlige bestemmelsene
v/Einar Østhassel , Maskinentrepenørenes Forbund

07 Midlertidig renseløsninger for anleggsvirksomhet. Eksempler på praktiske løsninger
v/Halvor Saunes, Cowi AS