09.03.2017 Innovative vannovervåkningsmetoder

oo Innledning v/Espen Eek, NGI

01 Suspekt og non-target-analyser av utslippsvann, slam og miljøprøver
Muligheter og begrensninger v/Pawel Rostkowski, NILU

02 Calibration of passive samplers for monitoring trends of pharmaceuticals and drugs in wastewater A two-year study in Oslo v/Jose Antonio Baz Lomba, NIVA

03 Internasjonalt arbeid med standardisering av analyser med passive prøvetakere v/Amy Oen, NGI

04 Innovative passive sampling techniques
-At the sediment-water and air-water interface for monitoring the presence and fluxes of hydrofobic organic contaminants v/Dorothea Gilbert, NGI

05 Overvåkning av dieselutslipp til vannforekomstene Sørabekken og Gaula
-med passive prøvetakere og kjemiske fingeravtrykk v/Roger M. Konieczny, COWI

06 Automatisk overvåkning av tungmetaller i vann, avløp og industriprosesser
v/Knut Schrøder, NTNU/SensAqua

07 Automatisk vannovervåkning og «aktive» prøvetakere
-erfaring fra NIBIO v/Roger Roseth, NIBIO

08 Hvordan helautomatisk bakterieovervåkning brukes i forbedring av vannovervåkningen v/Henrik Braathen, Colifast

09 Robotisert miljø- og vannovervåkning i havet
Anvendelse for olje og akvakultur overvåkning v/Thierry Baussant, International Research Institute of Stavanger (IRIS)

10 Installasjon av støttefylling ved vraket av U-864 ved Fedje
NIVAs miljøovervåkning av turbiditet og kvikksølv v/Anders Gjørwad Hagen (foredrag mangler)