09.03.2015 Salg av fosfor – vannbransjens fremtidige inntektskilde?

1. Arbeidet med fosforplattform i Norge. Hva er vi opptatt av?
v/Terje Farestveit, Miljødirektoratet
2. Initiativ fra Norsk Vann og Avfall Norge. Hva vil vi oppnå?
v/Arne Haarr, Norsk Vann
3. EUs arbeid med fosforplattform. Status, målsettinger og prioriterte arbeidsområder.
v/Chris Thornton, European Sustainable Phosphorus Platform, Brüssel
4. Danmarks arbeid med fosforplattform
v/Linda Bagge, Miljøstyrelsen Danmark
5. Hvor stort er et realistisk potensial for gjenvinning?
v/Arne Grønlund, Bioforsk
6. Teknologier for gjenvinning av fosfor fra avløpsvann og slam.
v/Maria Magdalena Estevez, Aquateam Cowi