07.12.2015 Reduksjon av lekkasjer i drikkevannsforsyningen

 1. Mikrobiologiske risiki ved ledningsbrudd / trykkløst nett. Bruk av lokale kokeanbefalinger
  v/Annie Elisabeth Bjørklund, Bergen vann KF
 1. Reduksjon av trykk – reduksjon av lekkasjer
  v/Endre Hoffeker / Shima Bagherian, Oppegård kommune
 1. Erfaringer med senkning av trykket om natten i Trondheim sentrum
  v/Trond Ellefsen, Trondheim Bydrift
 1. Pressure and flow management
  In relation to the improvement in the efficiency of water distributions nets
  v/Izhar Bahir, Dorot Control Valves
 1. Arbeidet med lekkasjereduksjon i Bærum
  v/Anders Mangset, Bærum kommune
 1. Ny teknologi for å oppdage lekkasjer i Oslo
  v/Mads Aulie, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune b. John Arild Westby, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Se streaming av arrangementet