07.05.2018 Hygienisk sikkerhet i henhold til ny drikkvannsforskrift

Foredragene er dessverre ikke tilgjenglig, men er link til videoopptak: https://biologi.tekna.no/hva-er-tilstrekkelig-antall-hygieniske-barrierer/