06.11.2017 Separering av eldre avløpsledninger i tettbebyggelse

  1. Innføring i problemstillingen v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  2. Hvorfor bør man ha en viss tilbakeholdenhet og skepsis til fullseparering av eldre fellessystem? v/ Christen Ræstad, eget firma
  3. Fordeler og ulemper ved de to alternativene full separeringkontra separering ved bruk av LOD anlegg. Herunder økonomiske betraktninger. v/ Pål Haavengen og Phan Åge Hauggård COWI AS
  4. Lett og grunn separering av vei og takvann. v/ Per -Møller Pedersen Storm Aqua AS
  5. Ny plan for avløpssystemet i Stavanger kommune hvor fellessystemet skal kombineres med lett separering. v/ Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune.
  6. Trykkavløpssystem i urbane strøk, en framtidsrettet løsning? v/ Odd I. Oppheimsbakken Skedsmo kommune
  7. Halvparten av avløpssystemet i Oslo kommune er fellessystem. Retningslinjer for separering og problemstillinger som må følges opp videre. v/ Emelie Andersson, Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune