05.04.2017 Vannforvaltning i Norge – Vannprisseminar 2017

 1. Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen
  v/Anders Iversen, fagdirektør seksjon for vannforvaltning, Miljødirektoratet
 2. Kunnskapsbasert vannforvaltning i landbrukssektoren
  v/Bjørn Huso, seksjonssjef miljø og klima, Landbruksdirektoratet
 3. Fremtidens helhetlige vannforvaltning basert på sirkulær økonomi – vannforsyning og avløpshåndtering
  v/Eilen Arctander Vik, COWI Aquateam
 4. Vannforvaltning i et historisk perspektiv
  v/Vannprisvinner Per Einar Faugli
 5. Brukerinteresser
  v/Ørjan Sælensminde , FNF-koordinator i Hordaland (presentasjon mangler)
 6. Hvordan gjennomføre helhetlig og kunnskapsbasert vannforvaltning – Nordmarksvassdraget
  v/Bjørn Petter Morstad, Oslo VAV
 7. Bedre vannmiljø i vest
  v/Kjell Kvingedal, miljøvernsjef, Fylkesmannen Hordaland
 8. Vannregionens politiske arbeid med vannforvaltningen
  v/Johan Edvard Grimstad (Sp), Østfold fylkeskommune og leder av vannregion Glomma
 9. Miljøovervåking og forskning: En kraftfull kombinasjon!
  v/Øyvind Kaste, seniorforsker, NIVA