04.12.2019: Miljøgifter i vannforvaltningen

4. des. kl. 08:55–15:30 Miljødirektoratet Oslo, OSLO

Vi omtaler klassifiseringssystemet og veiledere hvor stoffene inngår, viser valg av matriks for de ulike stoffene, eksempler på overvåkingsprogram og funn, kjemiske analyser og feltarbeid.
Møteleder: Morten Jartun (NIVA)

program