04.12.2017 Helseeffekter ved nye materialer i vannforsyningen

  1. Hvordan skal vannverkene oppfylle Drikkevannsforskriftens krav om at materialene som brukes ikke skal være helseskadelige, når det ikke finnes noen norsk godkjenningsordning? v/Line Ruden, Mattilsynet
  2. Krav til produktene etter Plan- og bygningsloven. v/Olav Berge, Direktoratet for byggkvalitet.
  3. Nye materialer i vannledningsnettet – hvordan kan man sikre drikkevannskvaliteten v/Thale Sofie Wester Plesser, SINTEF Byggforsk
  4. Hvordan håndterer Vann- og avløpsetaten i Oslo nye materialer i vannforsyningen v/Elisabeth Hovda, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
  5. Metode, like viktig som materiale? v/Kristin Tyldum Kjøglum, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune