09.12.2015 Restaurering av vassdrag og våtmarker

0. Innledning
v/Anders Iversen, Miljødirektoratet

Del 1 – Key note speakers
Natural water retention measures
1. Working with nature for achieving multiple policy goals
v/Pierre Strosser, ACTeon (France)

REFORM – conclusions and future directions
2. With some Danish experiences
v/Nicolai Friberg, NIVA (Norway)

Del 2 – Urbane vassdrag – Lokal medvirkning, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Gjennomføring av prosjekter i tett by med mange interessenter
3.a/b Fallgruver og suksesshistorier med eksempler fra Trondheim og Oslo
v/Anders Prøsch, Trondheim kommune og Tharan Fergus, Oslo kommune

Hvordan lykkes byene på lang sikt med restaurering?
4.a/b Om tverretatlig og tverrfaglig samarbeid med eksempler fra Trondheim og Oslo
v/Anders Prøsch, Trondheim kommune og Tharan fergus, Oslo kommune

Del 3 – Økologisk restaurering av vassdrag og våtmarker
Restaurering av myr og annen våtmark
Pilotprosjekt 2015 og videre satsning
v/Kjell Tore Hansen, Miljødirektoratet

Slevdalsvannet i Farsund kommune
7.a/b Ferdigstilling og praktiske erfaringer
v/Eivind Hellerslien, FM Vest-Agder og Kenneth Stømne, Seabed Services AS

Utbedring av vandringshindre
8. Rapport med eksempelsamling
v/Ingrid Hjelle Vånes og Øyvind Haugland, Statens Vegvesen region nord

9. Våtmarksrestaurering i Bjørkelangen
v/Finn Grimsrud, vannområdet Haldenvassdraget

Del 4 – Veien videre
10. Restaureringsprosjekt under direktoratsgruppen for vannforskriften
v/Sara Brækhus Zambon, Miljødirektoratet