01.06.2015 Økt sikkerhet i reservevannforsyningen – interkommunale løsninger og beredskap

 1. Leveringssikkerhet i vannforsyningen
  v/Tore Forseth, Mattilsynet, avdeling Gauldal
 2. Konsekvenser av svikt i vannforsyningen
  v/Vidar Lund, Folkehelseinstituttet
 3. Planlegging og gjennomføring av reservevannforsyninger. Hvorfor ble de aktuelle løsningene valgt, og hvilke erfaringer har man gjort?
  a. Melhus-Trondheim (MeTroVann)
  v/Hilde Bellingmo, Trondheim kommune
  b. 
  Asker-Glitrevannverket (RGA)
  v/Sigrun Hval Thürmer, Asker kommune
  c. Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS   -En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter
  v/Kaj-Werner Grimen, MOVAR (MOsseregionen Vann, Avløp og Renovasjon)
  d. Några steg mot vägen för säker tillgång i Göteborg
  v/Olof Bergstedt, Kretslopp och vatten Göteborgs Stad