01.04.2019 Fagtreff: Når bør drikkevannet kokes?

Ulike vannverk har ulik praksis når det gjelder hvordan man vurderer bruken av kokeråd, men en fellesnevner er at vannverkene står overfor noen av de samme dilemmaene om situasjonen tilsier at de skal gi råd om koking.

I dette fagtreffet fikk vi presentert ulike kommuners vurderinger av når de velger å gå ut med kokeråd. Vi inviterte noen nordiske representanter som presenterte kriteriene som de legger til grunn for sine vurderinger vedrørende koking av drikkevann. En målsetting er å finne ut om det er grunnlag for en felles nasjonal eller nordisk praksis på dette feltet.

Programmet for fagtreffet:

 • Boil or not to boil?
  Susanne Hyllestad, avd. for smitte fra Mat, Vann og Dyr, Folkehelseinstituttet
 • Hvilken praksis har man i Sverige for å anbefale koking av drikkevannet?
  Sandra Strandh, Statens Livsmedelsverk, Sverige
 • Hvilken praksis har man i Danmark vedr. å gi kokeanbefalinger av drikkevannet?
  Peter Thastum, Norddjurs kommune
 • Slik gjør vi det hos oss – Bergen kommune og Oslo kommune
  Anna Valde, Bergen Vann og Ane Hansen Kjenseth, Oslo Vann og Avløpsetat
 • Spørsmål og diskusjon

For å se opptaket fra fagtreffet og laste ned foredragene, trykk her.