Nytt fra styret: Nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt