Badevann og “kjøttetende” bakterier

Vi legger bak oss en sommer som mange vil mene har vært den fineste på lenge med hensyn til rekreasjon og bading. Avisene kunne fortelle oss at mange valgte å bli i Norge for å nyte det fine været i rekordhøye temperaturer, fremfor å søke varme i sydlige strøk. Men badesesongen i år har også vært preget av overskrifter om “kjøttetende” bakterier i badevannet. Bakteriene som stod bak overskriftene var Vibrio- og Shewanellabakteriene.

Folkehelseinstituttet advarte mot vibriobakterier og smittefare i Oslofjorden og langs kysten av Telemark og Sørlandet. Det ble registrert syv alvorlige tilfeller av sårinfeksjon som skyldtes bakteriesmitte i sjøvann, i tillegg ble det rapportert om flere mildere tilfeller av sår- og øregangsinfeksjoner. Bak det som var en fantastisk badesesong for mange i Norge, var det altså en økt risiko for helseskade. Årsaken var, til nå, to relativt ukjente typer bakterier. Hvorfor ble de en trussel denne sommeren, og hvorfor er de farlige? Vibriobakterier finnes i brakk- og saltvann, særlig i subtropiske og tropiske områder. Enkelte arter, som Vibrio parahaemolyticus og Vibrio vulnificus, kan forårsake alvorlige sårinfeksjoner ved bading i kystområder med høye vanntemperaturer.

Shewanella er en bakterie som på samme måte som Vibrio finnes i sjøvann og kan smitte til badende ved vedvarende høye sjøtemperaturer. Tidligere har dette vært en lite aktuell problemstilling i Norge da temperaturene sjelden har vært over 20 grader over tid. Men, på grunn av langvarig varmt vær mange steder var badetemperaturene i sommer i en lengre periode høyere enn vanlig.

Felles for de ulike vibrio- og shewanellabakteriene er at sykdom kan oppstå når bakterien kommer inn i et åpent sår under bading. Spesielt personer med kronisk leversvikt, påvist immunsvikt eller hemokromatose (en tilstand som gir unormalt høye jernkonsentrasjoner i kroppen) kan utvikle alvorlig sykdom med blodforgiftning, men også friske personer uten underliggende sykdom kan utvikle sykdom. Bakteriene kan også finnes i infisert sjømat, vanligvis rå østers. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og sårinfeksjon, til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning.

De som i sommer badet i utsatte områder og som hadde hudsår, ble rådet til å dekke disse med heldekkende, vanntett plaster ved høy vanntemperatur. Dette er spesielt viktig for personer med immunsviktsykdommer. Dersom det ikke er mulig å dekke til sår bør bading unngås.

Overvåking av badestrender utføres av mange kommuner, som blant annet vurderer forekomsten av bakterier som kan indikere forurensing fra tarmen til mennesker eller dyr. Dette er likevel ikke et tiltak som alene kan «friskmelde» en badestrand. Vibrio- og shewanellabakteriene er bakterier som forekommer naturlig i vannet, i motsetning til fekal forurensning som må tilføres, og som kan øke i antall når forholdene ligger til rette for det. Forekomst av slike bakterier vil ikke avdekkes ved analyser av indikatorbakterier. Mulig forekomst av Vibrio- og Shewanellabakterier må derfor vurderes ut ifra forhold som vanntemperatur og salinitet. Dette gjør det vanskelig å gi råd om baderestriksjoner ved enkelte badestrender og friskmelde andre.

Uansett, årets badesesong tydeliggjorde behovet for en meldeplikt for bakterieinfeksjoner av denne type. Dette vil gi en oversikt over hyppigheten av bakteriesmitten via badevann. Det
europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker hver sommer indikatorer som kan påvirke vekst av vibriobakterier i kystområder i bl.a. Skagerak og Østersjøen og legger ut kart som viser risiko
for forekomst av vibriobakterier i disse områdene. Denne sommeren viste tydelig at endringer i temperatur og værforhold kan medføre nye utfordringer for vannmiljøet. Organismer som lever i vann vil naturlig nok reagere på variasjoner i vanntemperaturen, ettersom dette er en av de viktigste miljøfaktorene som påvirker livet i vann. Vi vet at det kommer flere varme somre i
tiden fremover, og det er viktig at overvåkningen av vannkvalitet fanger opp slike uønskede – men likevel naturlige og uunngåelige –endringer i badevannet.

Redaksjonskomiteen til VANN


Vannprisseminaret 2018 og generalforsamlingen

11. april avholdt Norsk vannforening årets vannprisseminar og generalforsamling. Innholdet i Vannprisseminaret var basert på vinnerens fagbakgrunn og engasjement.

Svein Erik Moen ble årets Vannprisvinner. Les juryens begrunnelse.

 

Les videre…


Per Einar Faugli tildelt årets Vannpris

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Norsk vannforening har tildelt Per Einar Faugli årets Vannpris. Faugli får prisen for sin innsats for vann og vassdrag.

Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening innen vann- og miljøteknikk i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og ble i år delt ut for 27. gang.

Prisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder og kan gis til enkeltpersoner, firmaer, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vinneren får en kunstgjenstand og et diplom, samt et reisestipend.

Inger Staubo fra Norsk vannforening og Svein Erik Bakken, RIF delte ut årets pris på et seminar i regi av Norsk vannforening i Oslo onsdag 6. april. Seminaret handlet om prisvinnerens fagområde; vannforvaltning. I begrunnelsen fra juryen ble det understreket at Per Einar Faugli er en erfaren, kunnskapsrik og god formidler av vannforvaltning i bred forstand og har jobbet med vann og vassdrag i en mannsalder.

«Vinneren preges av en helhetlig tilnærming til faget, som inkluderer både vassdragsbruk og vassdragsvern. Tilnærmingen fremmer mer rikholdig og nyansert tenkning om vann og vassdrag. Dette gjør ham egnet til å hedres for en lang innsats ikke bare for å fremme helhetlig vann- og vassdragsforvaltning, men også helhetlig og nyansert formidling av og forskning om vann og vassdrag i Norge,» stod det videre i jurybegrunnelsen.

Fra venstre Inger Staubo, Norsk vannforening, prisvinneren Per Einar Faugli og Svein Erik Bakken, RIF.

Per Einar Faugli er utdannet naturgeograf og startet sin karriere i vassdragsforvaltningen i Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo i 1974.

Faugli har siden 1970-tallet arbeidet med å utvikle og fremme kunnskap om norske elver og vassdrag. Han har jobbet i Norges vassdrags- og energidirektorat (1985-2016) både som forskningsleder og rådgiver. Faugli gikk av med pensjon i desember 2016, men er fortsatt aktiv med faglige bidrag og formidling innenfor sitt felt, som de siste årene har dreid mot vassdragenes kultur- og teknologihistoriske sider.

Per Einar Faugli tok seminardeltakerne med på et levende og engasjert foredrag om vannforvaltning i Norge gjennom mange hundre år, og pekte på viktigheten av god forvaltning av vann og vassdrag.  Rundt foredraget fra prisvinneren var det satt opp flere andre foredrag om vannforvaltningen i Norge – hvor står vi og hvor går vi?

Foto: Sindre Langaas

For mer informasjon:

Svein Erik Bakken, Sweco, telefon 93 44 90 96, e-post svein.erik.bakken@sweco.no

Inger Staubo, NVE, telefon 480 26 940, e-post inst@nve.no

 


Norsk juniorvannpris 2017

Vinneren av Norsk Juniorvannpris i 2017 ble Kristian Hansen fra Bodø vidergående skole med oppgaven: «Gjenbruk av kunstgjødsel»

Prisen ble delt ut på Verdens Vanndag arrangementet på Forskningsparken i Oslo i går. Juryen begrunnet prisen med at det var en aktuell problemstilling og et solid faglig innhold som var presentert på en svært og måte. Oppgavene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig fremgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Juryen har i 2017 bestått av Live Vestgarden, Kristian Drolsum, Arne Haar og Lars J. Hem.

Kristian ønsket med oppgaven å sette søkelyset på en potensiell fosforkrise som verden kan stå ovenfor de neste 30-100 år. Utslippene av fosfor stammer hovedsakelig fra kunstgjødsel. Prosjektet startet med å ta vannprøver ved analysebedriften Labora A/S, deretter ble de prøvene oppkonsentrert ved destillasjon og deretter gjennomførte Kristian vekstforsøk på med karse og lengden på de 326 karseplantene ble undersøkt. Gjennomsnittshøyden viste at veksten økte med konsentrasjon av fosfor, nitrogen, kalium og kalsium. Kristian hadde også gjort statistisk test av resultatene som viste signifikant forskjell.

Det var 3 gode finalister som hadde utstilt sine oppgaver i Forskningsparken i går.

Vinneren mottar 20 000 kroner og får være med ved den internasjonale finalen i Stockholm Junior Water prize.

 


EWA-konferansen på Svalbard

I juni ble EWA-konferansen «Water and wastewater management – Challenges in Cold climate» arrangert på Svalbard. Konferansen tok for seg de spesielle utfordringene man har innen vann- og avløpsteknologi i kaldt klima. VA-sektoren har i mange land allerede store utfordringer med oppgradering av infrastruktur til dagens behov, og utfordringene blir vesentlig forstørret som følge av klimaendringene.

Konferansen samlet forskere, administrasjoner og eiere av vann- og avløpsinfrastruktur, for å drøfting av problemer og løsninger, men særlig fokus på kaldt klima og klimaendringer.

Program og abstracts fra konferansen finnes her: www.iwa-ps2016.org og www.ewa-wmcc2016.org. Presentasjonene fra konferansen blir publisert i egen publikasjon.

 


Nye nettsider for Norsk vannforening

Velkommen til vannforeningens nye nettsider! Vi håper de faller i smak og at du finner det du leter etter. Vi er svært fornøyd med de nye sidene, og kanskje særlig VANN på nett.  Gi oss gjerne en tilbakemelding dersom det er noe du savner. Les videre…


Arve Hansen vant Vannprisen 2016

Rådgivende Ingeniørers Forening og Norsk vannforening har tildelt Arve Hansen årets Vannpris. Hansen får prisen for sin innsats og pådriver for gravefrie metoder, såkalt NoDIG-metoder.

Om prisvinneren:

Arve Hansen har vært en markant person og pådriver for gravefrie metoder, også kalt NoDIG siden midten av 80-tallet. Han har fått faget på agendaen og har initiert en rekke Norsk Vann-rapporter og VA/Miljø-blader.

Arve har også vært en nøkkelperson i utviklingen av Rørinspeksjon Norge, spesielt med opplæring av praktikere samt det å kommunisere faget ut til ledningseiere. Fra 1998 har han vært faglig ansvarlig for den årlige VA-konferansen «Hallingtreffet».

Arve har også vært initiativtaker til Strømpeforum Norge og han blir hyppig benyttet til undervisning både ved høyskoler og universitet. Han har også deltatt i utgivelsen av stikkledningsboka. Målet har hele tiden vært å dele erfaringer, heve kunnskapen om faget og sikre god kvalitet i alle ledd, fra planlegging og forundersøkelser til utførelse og sluttkontroll.

Arve viser både stor teoretisk kunnskap og praktisk innsikt. Dette kombinert med stor kreativitet gjorde at hans prosjekt Brøttet i Drammen ble kåret til Skandinavias mest innovative NoDig prosjekt under SSTT-konferansen i København i 2014.

Vinneren viser en tydelig evne til å kommunisere faget ut til andre i bransjen gjennom artikler i fagtidsskrifter, som foredragsholder, foreleser, møteleder og prosjektleder.

Inger Staubo fra NVE/Vannforeningen og Sigmund Tøien fra Multiconsult/RIF delte ut årets pris på et seminar i regi av Vannforeningen i Oslo onsdag 7. april. Seminaret er bygd opp rundt prisvinners fagområde. Det er behov for omfattende vedlikehold og utskifting av landets ledningsnett. Blant annet har RIFs rapport «Norges tilstand 2015» dokumentert et massivt vedlikeholdsetterslep på kommunale røranlegg på flere hundre milliarder kroner. Dette seminaret tar for seg strategier for hvordan dette arbeidet skal utføres med vekt på gravefrie metoder.

Om vannprisen:

Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening innen vann- og miljøteknikk i samarbeid med Norsk Vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988. I år deles Vannprisen ut for 26. gang.

Prisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder og kan gis til enkeltpersoner, firmaer, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vinneren får en kunstgjenstand og et diplom, samt et reisestipend.

 


Vannprisen 2016

Vannprisen 2016 blir delt ut på et eget vannprisseminar 7. april. Årets tema er valgt ut på bakgrunn av fagfeltet til årets vannprisvinner, som blir annonsert på seminaret. Les videre…